Навігація  
 
«УВАГА!!! (2023)» 
Оголошує набір абітурієнтів на 2023-2024 Навчальний рік, які мають повну загальну середню освіту (11 класів) на денну форму здобуття освіти 
для підготовки освітньо-професійного ступеня фахового молодшого баклавра за спеціальностями:

  1. Спецiальнiсть 271 Морський та внутрiшнiйводний транспорт
 1. Спецiалiзацiя Навігація і управлiння морськими судами 2. Спеціалізація Управління судновими технiчними системами i комплексами
 3. Спеціалізація Експлуатація суднового електрообладнення і засобів автоматики
 II. Спецiальнiсть 142 Енергетичне машинобудування
 Спецiалiзацiя Холодильні машини і установки
- Квалiфiкацiя 3141 Механік рефрижераторних установок (судновий)

форма навчання контрактна. Вартість навчання за контрактною формою складає 21000 гривень на рiк. Вартість навчання може змінюватися за умов рекомендацій Мiнiстерства освіти і науки України та Кабінету Мiністрів України. В коледж приймаються особи чоловiчок cmamі

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 
1) ресстраціяелектронних кабiнете вступника, завантаження подхідних документа розпочинається 01 липня ma завершується 23 серпня
 2) медичнi оляди та iнші до конкурсні процедури, якщо це установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору навідповідні конкурсні пропозиії, проводиться з 27 червня до 31 серпня 
3) прийом заяв то документів, передбачених Правилами прийому розпочинаються 14 липня 2022 року.
 4) прийом за то документiв закінчується: о 18:00 год 5 серпня - для осіб, які вступають на основі розгляду мотиваційних листівусної співбесіди 18-00 год 31 сорпня - осіб, поступают тiльки на сертифікату зовнiшнього незалежного (2018-2021pp/ma сертифiкату нацiонального мультипредметного тесту

Оголошує ДОДАТКОВИЙ НАБІР
 абітурієнтів на 2023-2024 навчальний рік, які мають базову загальну середню освіту 9 класів на денну форму здобуття освіти

 1. Спеціальність 271 Морський та внутрiшнiй водний транспорт
 1. Спеціалізація Навігація і управлiння морськими судами
 2. Спецiалiзацiя Управління судновими технiчними системами i комплексами
 3. Спеціалізація Експлуатація суднового електрообладнення і засобів автоматики
 II. Спеціальність 142 Енергетичне машино будування» Спецiалiзацiя Холодильні машини i установки
 - Квалiфiкацiя 3141 Механiк рефрижераторних установок (судновий)

 - Проходження медичної комiсiї з 30 червня по 27 серпня 2023 року 
- Прийом документів з 01 серпня по 08 серпня 2022 року 17:00- Зарахування абітурієнтів не пізніше 18:00 23 серпня 2022 року Конкурсний відбір здійснюється на основі розгляду мотиваційного листаe-mail: