Навігація  
 

Нормативні документи та накази коледжу

 

 
 
Вся інформація по нормативно-правовій базі навчального закладу не є секретною, і документи, що підтверджують право вузу на ведення освітньої діяльності повинні бути відкриті для доступу абітурієнтам та батькам.

Ннормативний документ - документ, який містить норми, правила, загальні принципи, процедури або характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їх результатів.

На цій сторінці можна ознайомитися з основними нормативними документами, що регламентують навчання в Одеському морехідному коледжi рибної промисловості.

 

 

1. Статут ОМФК МРФ 2022 

2. Сертифікати про актедитацію 2018

3. Експертні висновки акредитаційної єкспертизи підготовки молодших спеціалістів  Одеського морехідного училища рибної промисловості ім.О.Соляника - тимчасово недоступні

     - за спеціальністю  5.07010401 "Судноводіння на морських шляхах"

     - за спеціальністю  5.07010407 "Експлуатація електрообладнання та автоматики суден"

     - за спеціальністю   5.05060403 " Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок"

     - за спеціальністю  5.07010403  "Експлуатація суднових енергетичних установок"

4. Положення про педагогічну раду в училищі

5. Галузевий стандарт вищої освіти України

6. Звіт начальника ДВНЗ "Одеське морехідне училище рибної промисловості ім.О.Соляника"

7. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському морехідному училищі рибної промисловості ім.О.Соляника

8. Ліцензія Одеського морехідного училища рибної промисловості ім.О.Соляника

9. Наказ про зміну типу та перейменування Державного вищого навчального закладу "Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника"

10. Кошторис закладу вищої освіти на поточний рік

11. Штатний розпис на поточний рік

12. Протокол педагогічної ради №2/18

13. Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців 2018

14. Протокол №11 засiдання приймальної комiсiї "Розподіл обсягів регіонального замовлення 2018"

15. Графік навчального процесу (На 2018/2019 навчальний рік - II семестр)

16. Рейтинг по групам коледжу за I семестр 2018-2019 навчального року

17. Правила прийому 2019 року

18. Положення про Раду з профілактики та попередження правопорушень

19. План проведення заходів протидії булінгу (цькуванню)   

20. Протокол №2/9 педагогічої ради

21. Результати вибору електронних версій підручників

22. Рейтинг по групам ОМК РП за 1 семестр 2019-2020 н.р.

23. Рейтинг по групам ОМФК МРФ за 1 семестр 2020-2021 н.р.

24. Документи Приймальної комiсiї:

Правила прийому 2022

◉ ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію

◉ ПОЛОЖЕННЯ про проведення індивідуальної усної співбесіди для вступу

◉ ПОЛОЖЕННЯ про Мотиваційний лист вступника

◉ ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію

◉ Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови

◉ Програма індивідуальної усної співбесіди з математики

◉ Вимоги до оформлення мотиваційного листа вступника
e-mail: