Навігація  
 Правила прийому на базi 11-х класів

ОДЕСЬКИЙ МОРЕХІДНИЙ КОЛЕДЖ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ СОЛЯНИКА

Оголошує набір абітурієнтів на 2020-2021 навчальний рік, які мають базову загальну середню освіту (11 класів) на денну форму здобуття освіти
для підготовки освітньо-професійного ступеня фахового молодшого баклавра за спеціальностями:
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»
I. Спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»
1. Спеціалізація 271.01 «Судноводіння на морських шляхах»
2. Спеціалізація 271.02 «Експлуатація суднових енергетичних установок»
3. Спеціалізація 271.03 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден»
II. Спеціальність 142 «Енергетичне машино будування»
- Спеціалізація «Холодильні машини і установки»
- Кваліфікація 3141 «Механік рефрижераторних установок (судновий)»Документи приймаються на денне відділення:
з 01 серпня  реєстрація електронних кабінетів 
з 13 серпня по 22 серпня 2020 року (для тих, хто складає в коледжі іспити)
з 13 серпня по 01 вересня 2020 року (на базі ЗНО) до 18:00

Під час подання заяви в паперовій формі і також після подання заяви в електронній формі вступник, який здобув повну загальну середню освіту, подає такі документи:

 
Заяву на ім'я начальника коледжу;
◉ Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури не нижче 100 балів за 200 бальною шкалою оцінювання (за 2017, 2018, 2019, 2020 роки) за бажанням;
◉ Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з математики або фізики не нижче 100 балів за 200 бальною шкалою оцінювання (за 2017, 2018, 2019, 2020 роки);
◉ Атестат про повну загальну середню освіту (оригiнал i копiю);
◉ Медичну довідку 086-о (з відмітками про щеплення, з розгорнутими даними аналізів, загальний аналіз крові, сечі, кал на я/глист). Довідка повинна бути не більше 2-х місяців давності (оригiнал i копiя).
◉ Довідка або сертифікат від лікаря-психіатра та лікаря-нарколога (диспансер),(оригінал і копія);
◉ Шість кольорових фотокартки 3x4 (без головного убору, біла сорочка, чорна краватка);
◉ Паспорт громадянина України (ID - картка або в формi книжечки або паспорт громадянина України для виїзду закордон (3 копiї);
◉ Прописне свідоцтво (оригінал і копія) або військовий квиток;
◉ Довідку з ідентифікаційним кодом (3 копії);
◉ Паспорт матерi або батька + довiдку реэстрацiйного номеру облiкової карти платника податку (iдентифiкацiйний код) - копiя 1 шт.
◉ Копiя довiдки про реэстрацiю мiсця проживання особи додатку №13 до Правил реэстрацiї мiсця проживання та Порядку передачi органам реэстрацiї iнформацiї до Эдиного державного демографiчного реэструб затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 березня 2016 року №207; (довiдка про прописку) - видаэться центрами надання адмiнiстративних послуг.
◉ Документи що дають право на пільги, подаються особисто. Копії цих документів мають бути завірені тією установою, що іх видає, або нотаріусом;
◉ Абітурієнти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, приймаються на вакантні місця, складають іспит з української мови та фахове випробування;

Всі абітурієнти направляються на проходження медичного відбору для отримання висновку про можливість роботи на водному транспорті з 20 червня до 09 серпня 2020 року - за направленням коледжу. Комiсiю проходити з 01 липня до 09 серпня 2020 року.

Конкурсний відбір здійснюється на основі вступних іспитів до коледжу
математика (тестування) та українська мова (диктант)
з 23.08.2020 року по 28.08.2020 року

- Зарахування на бюджетну форму навчання не пізніше 19 серпня 2020 року до 12:00.
- Зарахування на контрактну форму навчання не пізніше 30 вересня 2020 року до 12:00

  Абітурієнти, які не пройшли конкурс сертифікатів на бюджетну форму навчання мають право брати участь в конкурсі на контрактну форму навчання (фінансування за кошти юридичних та фізичних осіб). Вартість навчання за контрактною формою складає 19 500 гривень на рік. Вартість навчання може змінюватися за умов рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України. В коледжі приймаються особи чоловічої статі. Для іногородніх курсантів коледж має екіпаж (гуртожиток).

 Термін навчання: 3 роки

 Детальнішу інформацію ви зможете отримати за адресою:
Вулиця Мечникова, 130, м. Одеса, 65007 ОМК РП
Телефони
725-84-77 Начальник коледжу (Голова приймальної комісії)
    705-80-02 Приймальна комісія (Секретар приймальної комісії)
Електронна пошта

Проїзд: від залізничного вокзалу трамваями №132631 до зупинки «Стальканат».

e-mail: