Навігація  
 Інформація по роботі електромеханічного та холодильно-механічного відділень
Підготовка молодших фахівців - електромеханіків та рефмеханіків для роботи на морських суднах без обмеження району плавання і потужності силової установки виконується відповідно до вимог спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», спеціалізація «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» та 142 «Енергетичне машинобудування» спеціалізація «Холодильні машини і установки» під керівництвом Корякіна Сергія Володимировича - завідувача електромеханічного та холодильно-механічного відділень. 

 
Корякін
Сергій Володимирович
Завідувач електромеханічного та холодильно-механічного відділень
 
Інформація стосовно відділення:
Навчально-виховний процес на відділенні здійснюється як по денній, так і по заочній формах навчання.
Курсанти денного відділення, які навчаються за бюджетною формою навчання перебувають на державному забезпеченні (проживання, харчування, навчання).
Одним з пріорітетних напрямків діяльності колективу є співпраця як з однопрофільними професійно технічними так і вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації з метою отримання курсантами степеневої освіти. Така співпраця здійснюєтья з НУ «Одеська морська академія»Одеським національним морським університетомІнститутом холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені В. С. МартиновськогоКиївською державною академією водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Реалізація ступінчастої системи освіти включає продовження навчання у вищих учбових закладах ІІІ і ІV рівня акредитації по відповідній спеціальності.
Навчальний процес на електромеханічному відділенні здійснюється в 27 кабінетах і 7 лабораторіях, загальна навчальна площа яких складає 1242 м². У окремих приміщеннях знаходяться навчальні майстерні загальною площею 280 м² (слюсарний, токарний, електромонтажні цехи і зварювальна ділянка). На відділенні працюють комп′ютерні класи. У  кабінетах і лабораторіях встановлені телевізійні панелі для наочного представлення навчального матеріалу.
Курсанти мають можливість самостійної підготовки в комп′ютерних класах, де встановлені комп′ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. 
Всі курсанти забезпечені навчальною літературою: це - підручники, посібники, методичнівказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських занять і самостійної роботи курсантів.
В даний час випускники - рефмеханіки працюють практично у всіх судноплавних компаніях світу, а також в морських і річкових пароплавствах України.
У коледжі суворо дотримується стовідсоткове виконання навчальних планів і програм, заохочуються прогресивні методи навчання і контролю, які використовують досвідчені викладачі: проблемний метод, практичні заняття на судах, плавсеместри, лабораторні роботи на матеріальній базі НУ «Одеська морська академія», центру підготовки і дипломування моряків, екскурсії на судна, семінари, групові консультації і додаткові заняття, курсові роботи і проекти за реальними даними суден галузі, з використанням ЕОМ.
Теорія успішно закріплюється у лабораторіях: «Тіеоретичні основи електротехніки»«Електроніка та електротехніка»«Суднових електричних машин і ремонту електрообладнання суден»«Суднових автоматизованих електроприводів»«Суднових електроенергетичних систем», де формуються навики і уміння практичної роботи на морських судах.
Фотографії відділення:


e-mail: