Навігація  
 
 Правила прийому на заочне відділення
ОДЕСЬКИЙ МОРЕХІДНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МОРСЬКОГО ТА РИБОПРОМИСЛОВОГО ФЛОТУ
ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ СОЛЯНИКА

Оголошує набір абітурієнтів на 2022-2023 навчальний рік
на заочну форму здобуття освіти
для підготовки фахових молодших бакалаврів
за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»
Спеціалізації:
1. «271.01 «Навігація і управління морськими суднами»
2. «271.02 «Управління судновими техніними системами і комплексами»
3. «271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Форма навчання контрактна. Вартість навчання за контрактною формою складає 11 500 гривень на рік. Вартість навчання може змінюватися за умов рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України. 

До коледжу приймаються особи чоловічої статі:

- на основі повної загальної середньої освіти,
- на основі повної загальної середньої освіти та результатів ЗНО (2019, 2020, 2021 р.)
на основi результатiв НМТ за 2022 рiк
- на основі вищої освіти
заяви приймаються:  1-й етап: з 13 липня по 29 липня 2022 року
       2-й етап: з 01 листопада по 11 листопада 2022 року

- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (зі спорідненою спеціальністю) 
заяви приймаються:  1-й етап: з 13 липня по 29 липня 2022 року
       2-й етап: з 01 листопада по 11 листопада 2022 року

співбесіда:  1-й етап: з 01 серпня по 05 серпня 2022 року
     2-й етап: з 14 листопада по 18 листопада 2022 року

Прийом заяв та документів здійснюється через електронний кабінет:

 
Заяву на ім'я начальника коледжу;
◉ Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з математики або фізики не нижче 100 балів за 200 - бальною шкалою оцінювання (тільки 2019, 2020, 2021, 2022 роки);
◉ Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури не нижче 100 балів за 200 - бальною шкалою оцінювання (тільки 2019, 2020, 2021, 2022 роки);
◉ Атестат про повну загальну середню освіту;
◉ Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;
◉ Висновки профвідбору або копію санітарного паспорту або медичну довідку 086-о з відмітками від лікаря-психіатра та лікаря-нарколога;
◉ Довідку з місця роботи, копію послужної книжки моряка або довідку про наявність плавального стажу;
◉ Чотири кольорових фотокартки 3x4 (без головного убору, біла сорочка, чорна краватка);
◉ Паспорт громадянина України;
◉ Довідку з ідентифікаційним кодом;
◉ Військовий квіток або приписне свідоцтво.

- Зарахування в коледж на контрактну форму навчання: 
1-й етап: до 12 серпня 2022 року
2-й етап: до 30 листопада 2022 року


Вступники, які здобули повну загальну середню освіту, додають до заяви мотиваційний лист.

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник», приймаються до коледжу на перший або другий курс за наявності вакантних місць. Додають до заяви мотиваційний лист. Складають співбесіду за фахом та з української мови. 

Вступники, які мають вищу освіту приймаються до коледжу на старші курси (за наявністю місць), за наявністю диплому та відповідної академічної різниці. Додають до заяви мотиваційний лист.

Вступники які мають незакінчену вищу освіту (технікум, інститут, університет) приймаються до коледжу, за наявністю академічної довідки, за співбесідою (за наявністю місць).

Вартість навчання за контрактною формою навчання складає 
11 500 гривень на рік.

Термін навчання: на основі повної середньої освіти - 
3,6 РОКИ;
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» - 
2,10 РОКИ.

 Детальнішу інформацію ви зможете отримати за адресою:
Вулиця Мечникова, 130, м. Одеса, 65007 ОМК РП
Телефони
705-80-72 Начальник коледжу (Голова приймальної комісії)
    705-80-02 Приймальна комісія (Секретар приймальної комісії)
    705-80-06 Заочне відділення
Електронна пошта

Проїзд: від залізничного вокзалу трамваями №132631 до зупинки «Стальканат».

 Завантажити документи:

◉ Правила прийому 2022

◉ ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію

◉ ПОЛОЖЕННЯ про проведення індивідуальної усної співбесіди для вступу

◉ ПОЛОЖЕННЯ про Мотиваційний лист вступника

◉ ПОЛОЖЕННЯ про Апеляційну комісію

◉ Програма індивідуальної усної співбесіди з української мови

◉ Програма індивідуальної усної співбесіди з математики

◉ Вимоги до оформлення мотиваційного листа вступника


Студентів-заочників коледж забезпечує наступною документацією:

   1. Навчальним графіком, який розробляється на підставі учбових планів спеціальності з вказівкою:

- переліку предметів, які вивчатимуться на даному курсі;
- кількості контрольних робіт;
- термінів виконання контрольних робіт; 
- термінів лабораторно-екзаменаційної сесії.

  2. Навчальними програмами.

  3. Методичними вказівками і рекомендаціями.

  4. Завданням.

 

 

 

Перелік спеціальностей на кваліфікованого робітника

Споріднені професії
кваліфікованого
робітника (професійні
назви робіт)
 
Спеціальності
освітньо-кваліфіційного
рівня молодшого
спеціаліста
 
Курс  Термін навчання 
(років)
Кількість місць
НазваКодНазваЗа кошти державного бюджетуЗа кошти
фізичних, юридичних
осіб
Боцман; матрос;
моторист-матрос; судноводій малотонажного судна
8340.2"Судноводіння на
морських шляхах"
13За наявності
місць
відповідно
до ліцензованого обсягу
За наявності
місць
відповідно
до ліцензованого обсягу
Радіооператор (судновий)4223
Моторист; моторист-матрос;
моторист-оператор (судновий);
помічник механіка
8340.2"Експлуатація
суднових
енергетичних
установок"
13
Токар-револьверник8122.2
Слюсар-ремонтник 
(судновий)
7233.1
Машиніст машин та 
механізмів внутрішніх
водойм; машиніст
рибопромислових машин
та механізмів (внутрішні
та прибережні води)
6151
Машиніст рибопромислових
машин та механізмів
 (відкрите море)
6153
Електромеханік7311.1"Експлуатація електрообладнання
та автоматики суден"
13
Електрик; електромонтер7241.2
Електромонтер з ремонту
та обслуговування 
електроустаткування; 
електрослюсар (слюсар)
черговий з ремонту
устаткування
7241.2
Моторист (машиніст) 
рефрижераторних установок;
машиніст холодильних
установок
8163.2"Монтаж і
обслуговування
холодильно-компресорних
машин та установок"
13
Слюсар по ремонту
та обслуговуванню
системи вентиляції
та кондиціювання
7233.2


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зi спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»І. Управління судном:

1.1 Порядок прийому ходово'ї вахти.

1.2 Обов’язки матроса, який стоїть на вахті.

1.3 Форми доповіді при виявлені в мopi суден або інших предметів.

1.4 Які компаси використовуються на суднах.

1.5 По якому пристрою рульовий слідкує за положенням руля. 

1.6 Які вогні несе судно з механічним двигуном на ходу.

1.7 Сигнали лиха.

1.8 Значения npanopiв MCC: A/B/G/H/U/Q.

1.9 Команди на руль та їх репетування.

II. Навігація i лоція.

2.1 Що таке «румб» та його величина в градусах.:

2.2 Назвати вiciм основних румбів.:

2.3 Яким пристроєм визначається курсовий кут.:

2.4 Що таке «істинний курс судна»:

 III. Теорія та будова судна.

3.1 Головні розміри судна.

3.2 Як зняти осадку судна.

3.3 Що входить в вантажний устрій судна.

3.4 Що входить до палубного устаткування.

3.5 Що таке «рульовий устрій судна».

3.6 Системи набору корпусу судна.

3.7 Що відноситься до рятувального устрою судна.

3.8 Призначення швартовного та якірного устроїв судна.

3.9 Форпік, ахтерпік та водонепроникливі переборки судна.

IV. Метеорологія

4.1 Як міряється напрям та сила вітру на судні.

4.2 Як міряється температура повітря та води на судні.

4.3 Які пристрої записують та показують атмосферний тиск на судні.

4.4 Що таке «циклон», основні признаки його появи.

4.5 Що таке «антициклон».

4.6 Якими одиницями вимірюють силу вітру та хвилювання на морі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. В. Алексеюк, А. Литвиненко, А. Рачков, А Цурбан «Учебное пособие для боцмана морского флота».

2. А. Замоткин «Морская практика для матроса».

3. Е. Фрид «Устройство судна».

4. М. Александров «Судовое устройство».
ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності 5.07010403 «Експлуатація суднових енергетичних установок» кваліфікація «Механік судновий»

Розділ 1. Конструкція дизелів та обслуговуючих систем включає такі глави:

1. Загальний устрій та принцип дії дизеля.

2. Остов дизеля

3. Механізм руху.

4. Конструктивні схеми.

5. Газорозподіл та агрегати наддуву.

6. Системи, що обслуговують дизель

Розділ 2. Основи теорії дизелів включає такі глави:

2.1 Теоретичні і робочі процеси дизеля.

2.2 Індикаторні та ефективні показники роботи дизеля.

2.3 Наддув дизеля.

2.4 Динаміка дизеля

Розділ 3. Технічна експлуатація дизелів включає такі глави:

3.1 Експлуатаційні характеристики дизеля.

3.2 Регулювання дизеля.

3.3 Управління дизельною установкою.

3.4 Оцінка технічного стану дизеля під час роботи

3.5 Системи автоматизованого управління дизелем та технічного діагностування


Рекомендована література:

1. Миклос и др. «Судовые ДВС установки».

2. Возницкой И.В, Михеев Е.В. «Судовые дизели и их эксплуатация».

3. Самсонов В.И. Худов И.И, Мирющенко А.И. «Двигатели внутреннего сгорания морских судов» Транспорт. 1990.

Програма фахового випробування зі спеціальності: 

5.07040107«Електрообладнання та автоматики суден» .


1. Основні положення з електротехніки. "Електричні кола".

1.1Визначення: електричного струму; електричного опору; електричної провідності; постійного та змінного струму. Резистори: їх типи і функція

1.2Електричні кола: типи та основні елементи кіл. Напруга на елементах кола та е.р.с. джерела електричного живлення.

1.3Кола постійного струму: способи з'єднання опорів (резисторів). Закон Ома, Кірхгофа та Джоуля - Ленца. Електрична потужність та баланс потужності кола.

1.4Кола змінного струму, їх типи. Просте нерозгалужене однофазне коло з R, І. і С. Трифазні кола. Опорі та потужність кіл змінного струму

2. Основи електромеханіки

2.1Основні явища та закони магнетизму та електромагнетизму.

2.2Трансформатори: визначення; типи; загальна будова та принцип дії; основні параметри трансформаторів

2.3Електричні машини змінного струму: визначення; типи; загальна будова; принцип дії генераторів та електродвигунів

2.4Електричні машини постійного струму: визначення; типи; загальна будова; принцип дії генераторів та електродвигунів

2.5Електровимірювальні прилади: визначення та основні типи. Аналогові прилади магнітоелектричної та електромагнітної системи: загальна будова, принцип дії та призначення.

3. Основи суднових електроенергетичних систем.

3.1Суднові електростанції: призначення; загальний склад та їх споживачі.

3.2Суднові розподільчі пристрої електроенергії - головний розподільчий щит(ГРЩ).

3.3Суднові акумулятори та зарядні пристрої.

3.4Суднові електричні мережі, електроосвітлення та нагрівальні прилади.

3.5Основні вимоги Регістра судноплавства України до судових електроенергетичних систем.

4. Основи суднових електроприводів.

4.1Суднові електроприводи кермових пристроїв та їх експлуатація.

4.2Електроприводи якірно-швартових пристроїв та їх експлуатація.

4.3Електроприводи вантажно-під’ємні пристрої та їх експлуатація.

4.4Вимоги Регістру судноплавства України до суднових електроприладів.

 

Список літератури:

1.Т.В. Левченко та ін. Загальна електротехніка з основами автоматики. Київ «Аграрна освіта» 2010

2.П.М. Монтик. Електротехніка та електромеханіка. Львів «Новий світ-2000» 2007.

3.Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. Загальна електротехніка: теорія і практикум. Київ «Вища школа» 2004.

4.В.Е. Родзевич. Загальна електротехніка. Київ «Вища школа» 1993.

5.Ю.Г. Синдеев. Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону, «Феникс». - 2002.

6.В.И. Фесенко. Электрооборудование промышленных судов. Ленинград «Судостроение» 1988.

 


e-mail: